سروده های دلم

چشم براهِ نظر، پیشنهاد، انتقاد و راهنمائی شما می باشم

آذر 97
1 پست
آبان 97
1 پست
شهریور 96
1 پست
آبان 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
2 پست
دی 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
خرداد 90
1 پست
دی 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مست
1 پست
گسست
1 پست
ناز_شست
1 پست
معشوق
1 پست
خدائی
1 پست
زمزم_عشق
1 پست

Whoops, looks like something went wrong.